Wyjazd szkoleniowo-badawczy do Pragi

W dniach 17-18 grudnia 2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowo-badawczy do Pragi zorganizowany ze środków Koła Naukowego Doktorantów „Granat”. Grupa uczestników liczyła 8 osób. Członkowie koła naukowego podczas pobytu zwiedzili najważniejsze ośrodki sztuki takie jak Muzeum Narodowe (Národní muzeum) i Centrum Sztuki Współczesnej DOX.

  • Prev
  • Next

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.