Zło

Ilustracja nagrodzona złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Satyrykon w Legnicy w 2016 roku.

Evil
Illustration awarded with a Gold Medal on the International Illustration Exhibition “Satyrykon” in Legnica, Poland, in 2016.

  • Rok / Year 2016

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.