Teatr-Akcje

Katalog festiwalu / Catalogue

Katalog zaprojektowany na 10-lecie festiwalu „Suwalskie Teatr-Akcje”. Prezentuje historię i informacje o tym alternatywnym cyklu wydarzeń artystycznych, z przewagą teatru oraz o wybranych grupach teatralnych, polskich i zagranicznych, które na nim występowały. Teatr-Akcje są organizowane od 2005 roku przez niezależne Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze” działające na Suwalszczyźnie. Materiał fotograficzny dokumentujący wydarzenia festiwalu był wykonany podczas spektakli przez fotografów: Jakuba i Krzysztofa Dziemianów.

Festival Teatr-Akcje
Is an editorial project which was created for the 10-year anniversary of Alternative Theatre Festival “Suwalskie Teatr-Akcje” in Poland. The catalogue presents the history and info about the festival alongside all theatre groups which were invited to the festival. Teatr-Akcje has been organised by Social&Art Activity Association “Nie Po Drodze” on Suwalszczyzna region since 2005. Photo material for the catalogue was made during performances by photographers Jakub and Krzysztof Dziemian.

  • Rok / Year 2010

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.