„Raz dwa trzy”

Książka dla dzieci / Children book „One two three”

Część 1. — WZROK — „RAZ dwa trzy — patrzymy” — 0-12 miesięcy Książeczka „RAZ dwa trzy - patrzymy” ćwiczy i rozwija zmysł wzroku dziecka. Pokazujemy dziecku ilustracje mocno skontrastowane, utrzymane w kolorystyce czarno-biało-żółto-czerwonej, która pozwala widzieć wyraźniej. Małe dziecko bardzo lubi przyglądać się twarzom, dlatego w tej książce uśmiecha się do niego nawet banan i psia kość.

„One two three”
Part 1. – vision – „RAZ dwa trzy – patrzymy” – 0-12 months Book „RAZ dwa trzy - patrzymy” trainins and develops the child’s vision. We show our children a highly contrasted image, kept in black and white-yellowred color, which allows us to see more clearly. The little child loves to look at his face, so in this book he even smiles banana and dog bones.

  • Rok / Year 2016
  • ISBN 9788394295271

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.