Plakaty

Plakaty kulturalne / Cutural Posters

Seria plakatów do wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, wystawy, warsztaty i festiwale, zrealizowane na przestrzeni ostatnich paru lata, nagradzane i prezentowane na wielu międzynarodowych przeglądach i wystawach plakatowych.

Posters
Posters for various cultural events such as concerts, exhibitions, workshops and festivals, designed in the recent years, awarded and presented on many different international poster exhibitions.

  • Rok / Year 2013-2017

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.