Marry Old and New

Warsztaty / Workshop

Projekt powstał na warsztatach Styling & Art Direction podczas 8 edycji Art & Fashion Forumu powered by Grażyna Kulczyk w 2014. Temat przewodni stanowiło hasło: „Ożeń Stare z Nowym”. Autorka połączyła przedmioty odwołujące się do minionych czasów w Polsce z nowoczesną biżuterią marki Frey Willy. Dzieciństwo w Polsce w latach 90-tych było inspirujące. Pełne tandetnych przedmiotów
utożsamianych przez wszystkich z luksusem. Sztuczne kwiaty w domu babci, sylwestrowy brokat we włosach czy nieustające marzenie o M&M’sach to tylko przykłady. Dziś jest inaczej. Stylizacja daje możliwość połączenia wszystkich doświadczeń z wyobrażeniem przyszłości.

Marry Old and New
The project was made on the Styling and Art direction workshops during the 8th Art & Fashion Forum powered by Grażyna Kulczyk in 2014. The main theme was “Marry Old and New”. The authoress mixed things which recalled two decades ago in Poland with modern jewellery Frey Willy. Childhood in 90s in Poland was inspiring. Full of tacky things that people associated with luxury. Artificial flowers in a grandma’s house, glitter on hair on New Years or constant dream of the M&M’s are just examples. Nowadays is differently. Styling is an oportunity to mix the experience of the past and the thought of the future.

  • Stylizacja / Styling Julia Lewandowska
  • Dyrektor artystyczny / Art Director Julia Lewandowska
  • Rok / Year 2014

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.