Gdy mam zły dzień, patrzę w lustro i cieszę się, że jestem Witoldem Modrzejewskim

Instalacja / Instalation

Instalacja składa się z metalowego stołu z zaaranżowaną sytuacją trwającego procesu oraz całopostaciowego autoportretu na papierze. Leżące na stole, woskowe przedmioty, które są symbolami podstawowych celów życiowych, zostają przeze mnie pocięte oraz przetopione na formę dziecięcych kredek świecowych. Kolor kredek jest świadomym wyborem — bezpośrednio odnosi się do laku jaki był wykorzystywany przy ważnych dokumentach państwowych w celu zabezpieczenia ich pieczęcią. Otrzymane kredki wykorzystuję do stworzenia autoportretu. Zaaranżowana sytuacja przedstawia proces w jakim artysta, by realizować własną działalność artystyczną, rezygnuje z celów do osiągnięcia jakich powinien dążyć (według ogółu społeczeństwa). Taka postawa paradoksalnie może zostać uznana za postawę skrajnie egoistyczną.

*Tytuł pracy jest parafrazą słów projektanta Toma Forda z filmu dokumentalnego z 2015 r.

When I have a bad day, I look in the mirror and I am glad to be Witold Modrzejewski
The installation consists of a metal table with an arranged situation of the ongoing process and a full-body self-portrait on paper. The wax objects spread on the countertop, which are the symbols of life’s basic goals, are cut and melted into the shape of candle crayons. The color of the crayons is a conscious choice - it refers directly to the sealing wax used for important government documents to secure stamps in the past. I used these crayons to create a self-portrait. The arranged situation illustrates the process by which the artist, in order to pursue his own artistic activity, renounces the aims to be achieved (according to the general public). Such a paradoxical attitude can be regarded as an extreme selfish strategy.

*The title of the work is a parable of the words by the fashion designer Tom Ford from a documentary movie Tom Ford (2015 r.)

  • Rok / Year 2017
  • Galeria / Gallery Galeria Duża Scena UAP / The Municipal Galleries of the University of the Arts in Poznań (UAP)

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.