Foto „Kasterlee” - Have you ever screen printed?

Warsztaty z sitodruku / screen printing workshops

Projekt zrealizowany w ramach programu Password: Printmaking w Centrum Fransa Masereela w Kasterlee w Belgii. W jego ramach zostały przeprowadzone warsztaty sitodruku, które miały na celu zainteresowanie lokalnej społeczności grafiką warsztatową.

Foto „Kasterlee” – Have you ever screen printed?
The project was created as a part of the program Password: Printmaking at Frans Masereel Center in Kasterlee, Belgium. Its crucial elements were silkscreen workshops organized in order to introduce the local community to the graphic art.

  • Miejsce / Place Belgia / Belgium

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.