Foto Disruptions

Sitodruk / Screenprint

Praca pochodząca z cyklu „Zakłócenia”.

Foto Disruptions
Screenprint from the series of works „Disruptions”

  • Wymiar / Size 200x70

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.