Etna

Instalacja składa się z rysunków, grafik, światła i gruzów budynku opanowanego przez żywioły, który jednocześnie zakrył i na nowo ukazał widok Etny. Wiatr, światło i siła eksplozji pojawiające się zarówno w przestrzeni jak i na rysunkach stają się przewodnikami przeprowadzającymi widza przez budynek. Instalacja tworzy wizualny związek między wulkanem, a obecnym stanem budynku i dzięki wykorzystaniu światła wpadającego przez okna generuje efemeryczne rysunki.

Etna
The work is an installation of drawings, graphics, light and debris in a building, where natural elements accumulate and meet, and where the view of Etna is concealed and revealed. Wind, light and the power of explosion can be seen and felt in the building with the transformation of the installation as the work invites the viewer to navigate though the space. The installation creates visual connections of the volcano and the current status of the building, and by employing the light from the windows it generates ephemeral drawings through time.

  • Rok / Year 2016
  • Miejsce / Place Militello in Val di Catania

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.