Ćwiczenia

Obiekt, instalacja / Object, installation

Realizacja przestrzenna „Ćwiczenia” przedstawia zmienność konstelacji tekstów ujawniającą się poprzez „boksowanie” dzieła Niccolò Machiavellego „Książę”, dawniej „czytanej aktywnie” przede wszystkim poprzez ludzi trudniących się pijarem oraz skupionych na osiągnięciu władzy. Podczas uderzania w worek przez zwiedzających rozsypane litery tekstu tworzą nowe znaczenie i sensy.

Exercises
‘Exercises’ shows variable constellations of text that can be obtained by ‘boxing’ Niccolò Machiavelli’s work, which was ‘actively read’ in the past primarily by those working in public relations and focused on achieving power. By punching the boxing bag, the scattered letters of the text ceate new meanings.

  • Public Relations The Municipal Galleries of the University of the Arts in Poznań (UAP), Galeria Duża Scena UAP
  • Kuratorzy / Curators Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak
  • Rok / Year 2017

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.