Co widać?

Instalacja / Installation

Miejsce instalacji stanowią: korytarz oraz wnętrze dawnej kaplicy. Środkiem łączącym te przestrzenie są cztery portale, zaaranżowane w ten sposób, że w każdym z nich znajduje się teleskop astronomiczny a obok stoi strażnik wyposażony w ściereczkę okulistyczną. Po każdorazowym spojrzeniu przez teleskop strażnik dokładnie wyciera okular, aby oczyścić szkło ze znamion osobistego postrzegania jakie pozostawia oko widza. Wejścia do wnętrza kaplicy zagrodzone są czerwonymi sznurami. We wnętrzu znajdują się cztery reprodukcje obrazów (odpowiednio po jednym na każdy portal) z kolekcji poznańskiego Muzeum Narodowego. Tematycznie są to wizerunki: erotyczny, polityczny, obraz o wielkiej wartości kulturowej oraz obraz drwiący; które według Davida Freedberga („Potęga wizerunków”) najczęściej padają ofiarą ataków ikonoklastów. Centralny fragment każdego z zaprezentowanych obrazów został wytarty aż do struktury płótna. Powstałe w ten sposób kształty odpowiadały optyce teleskopu. Miało to na celu sprawienie wrażenia, że obrazy zostały uszkodzone przez spojrzenia widzów przesyłane za pomocą teleskopów.

What can be see?
The installation is placed in the corridor and interior of a former chapel. These two are connected by four portals, each of them equipped with an astronomical telescope and a guard beside it, wiping the eyepiece thoroughly after each viewer’s gaze. The entrance to the chapel is closed with a red cord. Inside the chapel four reproductions of paintings from the collection of the National Museum in Poznan are displayed. Thematically, they are four types of images: erotic one, political one, one of a great cultural value and a mocking picture. These types have powerful impact on viewers and are the most common target of iconoclasts attacks. The oval shape in the center of each picture, corresponding to the optics of the telescope, is wiped out down to the canvas structure. It gives the impression that the image has been scratched by the audience glances focused by telescope. The impression is emphasized by the guards wiping the viewfinders.

  • Galeria / Gallery Galeria u Jezuitów
  • Rok / Year 2014

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.