Bajaderka

Krój pisma / Typeface

Krój pisma zaprojektowany w ramach projektu Warszawskie Kroje, badającego wernakularną typografię w przestrzeni miasta Warszawy.

Bajaderka
Typeface designed during Warszawskie Kroje; a project exploring vernacular typography in Warsaw cityscape.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.