Koło Naukowe Doktoratów GRANAT zostało założone w 2017 r. Owoc granatu tworzą doktoranci z Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej. W skład koła wchodzi 11 członków zajmujących się szeroko rozumianą grafiką projektową i warsztatową.

W swoich działaniach starają się wychodzić poza granice ogólnie postrzeganej grafiki, czego efekty są widoczne w ich pracach. Jako koło naukowe skupiają się na promowaniu jej po przez organizację różnego rodzaju warsztatów m.in.: sitodruku, plakatu artystycznego, kaligrafii, a także poprzez organizację wystaw i konferencji naukowych.

Władze / Authorities

Prezes / President

Bartosz Mamak

Wiceprezes / Vice President

Maria Łukomska

Wiceprezes / Vice President

Grzegorz Myćka

Historia

2017 - Wyjazd szkoleniowo-badawczy do Pragi

Wyjazd szkoleniowo-badawczy do Pragi

2017 - Założenie koła

Przewodniczącym zostaje Bartosz Mamak

Wszelkie pytania prosimy kierować tutaj.

Please contact here.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.