Witold Modrzejewski
Visual Artist

PL

Urodzony w 1990 roku w Siemianowicach Śląskich — postindustrialnym mieście na Górnym Śląsku. Ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku Metaloplastyka w pracowni Michała Smandka. Dyplom magisterski obronił z wyróżnieniem na Wydziale Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w pracowni Macieja Kuraka. Studiował także na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytecie Marmara w Stambule. Współpracował m.in. z Jarosławem Kozłowskim, Dominikiem Lejmanem, Mirosławem Bałką oraz Joanną Rajkowską. Uczestniczył w między-narodowych warsztatach i plenerach m.in. ze studentami Goldsmith University of London czy UDK Berlin. Obecnie doktorant UAP na Wydziale Grafiki w Pra-cowni Grafiki VI — druk cyfrowy.

Artysta zajmuje się instalacją oraz grafiką, malarstwem i fotografią. Tematy powracające w kolejnych projektach to zagadnienie obrazu, piękna i ikonoklazmu. W ostatnich realizacjach eksploruje współczesne mechanizmy cenzury oraz zasady selekcji artystycznej. Duży wpływ na postrzeganie kultury wizualnej miały na niego książki Hansa Beltinaga, W.J.T. Mitchella i Davida Freedberga. Od lat współpracuje z artystką wizualną oraz projektantką mody i kostiumu Dorotą Kuźniarską.

Swoje prace prezentował na wystawach m.in. w CSW Zamek Ujazdowski
w Warszawie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Rondzie Sztuki w Katowicach. Trzykrotnie współpracował z Akademią Muzyczną w Poznaniu jako scenograf przy realizacji spektakli dyplomowych. Autor warsztatów na festiwalach Malta i Animator. Miłośnik literatury i opery wolne chwile spędza na pokazach mody i spływach kajakowych.

EN

Born 1990 in Siemianowice Śląskie – postindustrial town in Silesian distict. Son of turbine engineer and doctor (technical and anatomical drawing inspiration). Mas-ter degree at the University of Arts in Poznań, graduate with distinction at Maciej Kurak studio. Student of the Academy of Fine Arts in Katowice and the Marmara Universityin Istanbul. During his studies worked with Jarosław Kozłowski, Dominik Lejman, Mirosław Bałka and Joanna Rajkowska. He participated in many workshops n.e. withstudents of Goldsmith University of London or UDK Berlin. Artist focus on the installa-tion and static image expressed by the graphics, painting and photography. Created several collaborative projects with specialists from other fields of science – medicine, sociology or physics. Considers cooperation as an important part of his work. Themes recurring in subsequent projects are the problems of image, beauty and iconoclasm. In latest works he explores contemporary censorship mecha-nisms, examines the nature of the artistic section. A major impact on the perception of visual culture have books by H. Belting, W.J.T. Mitchell and D. Freedberg. Works presented in exhibitions, among others at: CSW Ujazdowski Castle in Warsaw, Arsenał Gallery in Poznań, Rondo Sztuki in Katowice. Experienced in set and costume design – 3 years of cooperation with Music Academy in Poznań. Passionate about art history, literature, theatre and opera. Certified at metalwork, fascinated by Balkans and Turkey. Now he’s making Phd studies at Graphic department, carrying out curator project and finishing stuff for new exhibitions. In future, he to run his own gallery in collaboration with fashion artist Dorota Kuźniarska.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.