Karolina Jacewicz
Visual Artist

PL

Absolwentka animacji oraz projektowania graficznego UAP.

Zadebiutowała animacją „a.e.i.o.u” w 2008 na wystawie w Gallery Mittwoch w Berlinie.

Autorka kilkunastu wielkoformatowych projekcji multimedialnych w różnych przestrzeniach miejskich m.in na festiwalu Urban Affairs w Berlinie, Outer Spaces w Poznaniu, Festiwalu Światła I Mappingu Skyway w Toruniu, Lumo Bialistoko, oraz setów wizualnych m.in. na Openerze, Off Festivalu, Up to Date, Domoffonie Transatlantyk Festiwal i wielu innych.

Jest współautorką scenografii multimedialnej do Walkirii Wagnera w operze w Oviedo (Hiszpania) oraz Carmen Verdiego
w Opera House Indianapolis jak również autorskiej instalacji podczas Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu.

Odpowiadała za oprawę wizualną trasy koncertowej Doroty Masłowskiej Mister D oraz zespołu Kroki a jej klip do utworu Marcina Zabrockiego „Herbu warkoczyk” został nominowany poza konkursem do nagrody YACHA oraz nagrody głównej na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Animowanych O!PLA.

Jej wielkoformatowa wystawa oparta na nowych mediach 30/30 brała udział w programie 5 Mediations Biennale 2016 w Poznaniu.

Prelegentka TEDxPoznań.

Obecnie prowadzi pracownię Animacji w Katedrze Nowych Mediów, UAM.

Na ścieżce zawodowej wykonawczyni wielu komercyjnych realizacji z zakresu projektowania graficznego, animacji, działań multimedialnych i nowomediowych oraz jako dyrektor artystyczny wszystkich wymienionych obszarów.

Współpracowała między innymi z takimi klientami jak: Mercedes, Audi, Danone, JTI, Orska, Franklin Templeton Investments, Allegro, SAP (USA), Studio400 (Norwegia), Polski Instytut Audiowizualny.

EN

She graduated from University of Fine Arts in Poznan, faculty od Animation and Graphic Design. Debuted in 2008 with “a.e.i.o.u” animation during exhibition at Mittwoch Gallery in Berlin. Author of many large format multimedia projections in several city spaces, eg. Ubran Affairs Festival in Berlin, Outer Spaces in Poznan, Skyway Mapping and Light Festival in Torun, Lumo Bialistoko and visual sets e.g. Opener Festival, OFF Festival, Up to Date, Domoffonie Transatlantyk Festival and many more.

Co-author of multimedia scenography to Wagner’s Valikiria at Oviedo Opera in Spain and Verdi’s Carmen at Opera House Indianapolis as well as author installation during 2016 Opening Ceremony  for Wroclaw European Capital of Culture.

She was responsible for visual communication of Dorota masłowska Mister D and Kroki band concert tour. Her video for Marcina Zabrocki’s „Herbu warkoczyk” was nominated out of competition to YACH prize and main prize on Polish Amimated Film Festival O!PLA.

Her large format  exhibition based on new media 30/30 took part in 5th Mediations Biennale 2016 in Poznan.

Speaker of TEDxPoznan.

Currently she is leading Animation workshop at New Media Faculty, UAM.

On the career path, she created many commercial projects in the field of graphic design, animation, multimedia and new media actions as an art director.

Cooperated with Clients like: Mercedes, Audi, Danone, JTI, Orska, Franklin Templeton Investments, Allegro, SAP (USA), Studio400 (Norway), Polish Audiovisual Institute.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.