Julia Lewandowska
Graphic Designer

PL

Absolwentka Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP w Poznaniu. Obecnie kontynuuje naukę na studiach dokto-ranckich. Laureatka nagrody w 8. edycji Art & Fashion Fo-rum powered by Grażyna Kulczyk w warsztatach Styling & Art direction prowadzonych przez Amandę Ringstad w 2014 r. Uczestniczka warsztatów fotografii mody z Leigh Kelly w Central Saint Martins w Lodynie oraz z Pawełem Ksie-żopolskim w Akademii Fotografii w Warszawie. Interesuje się fotografią mody i modą samą w sobie.

EN

The graduated from the Department of Graphic and Visual Communication of the University of Arts in Poznań. Currently PhD student on the same University. The laureate of the prize at 8th Art & Fashion Forum powered by Grażyna Kulczyk in 2014 in the Styling and Art Direction category. The attendee of Fashion Photography workshops with Leigh Kelly at Central Saint Martins in London and with Paweł Księżopolski at The Academy of Photography in Warsaw. Intrested in fashion photograhy and fashion.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.