Joanna Bartosik
Illustrator

PL

Ur. w 1990, doktorantka na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kiedy nie czyta książek – projektuje i ilustruje książki, bierze udział w wystawach i konkursach oraz organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży.

W 2015 roku Joanna zajęła III miejsce w konkursie Wydawnictwa Widnokrąg na ilustracje do polsko-francuskiej książki „Bajki” La Fontaine’a. Jej ilustracje zostały opublikowane w książce, która otrzymała później nominację graficzną w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2015.

W tym samym roku Joanna zajęła I miejsce w konkursie „Ulica Themersonów” organizowanym przez Płocką Galerię Sztuki, a także otrzymała wyróżnienie w konkursie „Trzy/Mam/Książki” organizowanym przez Instytut Książki.

Projekt konkursowy „Raz, dwa, trzy” wydało Wydawnictwo Widnokrąg. Joanna otrzymała nominację graficzną w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2016 za autorską książkę obrazkową “Raz, DWA, trzy – słyszymy”. Trzecia część tego projektu – książka “Raz, dwa, TRZY – mówimy” otrzymała nominację do Nagrody im. Ferdynanda Wspaniałego dla Najlepszej Polskiej

Książki dla Dzieci 2016. Cała seria została nagrodzona w IX Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej i wpisana na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Projekt książki “Dwie Siostry” nadesłany na międzynarodowy konkurs JASNOWIDZE 2016 zakwalifikował się do wystawy pokonkursowej w Warszawie i Gdańsku.

EN

Born in 1990, Ph.D. student at the Department of Graphic and Visual Communication at the Poznań University of Art. When he does not read books – he designs and illustrates books, takes part in exhibitions and competitions and organizes workshops for children and young people.

In 2015, Joanna took 3rd place in the Widnokrąg Publishing House’s competition for illustrations for La Fontaine’s Polish-French book „Fairy Tale”. Her illustrations were published in a book which later received a graphic nomination in the IBBY Polish Section Book of the Year 2015.

In the same year, Joanna took 1st place in the ” Ulica Themersonów ” competition organized by the Płock Art Gallery and was awarded the „Trzy / Mam / Książki” competition organized by the Book Institute.

The project „Raz, dwa, trzy” was published by Widnokrąg Publishing House. Joanna received a graphic nomination in the IBBY Polish Section of the Book of the Year 2016 for the author’s picture book, „Raz, DWA, trzy – słyszymy”. Third part of this project – book „Raz, dwa, TRZY – mówimy” was nominated for the. Ferdynand the Magnificent for the Best Polish Children’s Book 2016. The whole series was awarded in the IXth Children’s Literature Contest name of Halina Skrobiszewska and listed on the Treasures List of the Children’s Book Museum.

The design of the book „Dwie siostry” submitted to the international competition JASNOWIDZE 2016 qualified for the post-competition exhibition in Warsaw and Gdańsk.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.