Bartosz Mamak
Graphic Artist

PL

Ur. 1991, absolwent grafiki. Doktorant na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy plakaty, ilustracje, książki, kroje liter i identyfikacje wizualne.

Jest laureatem nagród w krajowych i międzynarodowych konkursach graficznych w tym Srebrny Medal w Shenzhen International Poster Festival w Chinach, Brązowy Medal na 8. Virtual Biennale w Pradze, Srebrny Medal na Międzynarodowym Biennale w Lublinie, czy laureat Golden Bee Biennal Graphic Design w Moskwie. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce m.in.: Warszawie, Gdańsku, Szczecinie i za granicą m.in.: Ekwadorze, Chinach, Grecji, Szkocji, Rosji, Macedonii, Hiszpanii.

Współtworzy grupę artystyczno-projektową BiG POSTER, która m.in. zajmuje się prowadzeniem warsztatów z tworzenia plakatu, czy wydawaniem czasopisma BiG POSTER ZIN.

EN

Born 1991, graduate of graphic. He is a PhD student on University of Arts in Poznań, Poland. He creates posters, illustrations, books, fonts and visual identifications.

He is the winner of awards in national and international competitions including graphic Silver Medal at Shenzhen International Poster Festival, Bronze Medal at the 8th Virtual Biennale in Prague, Silver Medal at International Poster Biennale in Lublin or winning of the Golden Bee Biennal Graphic Design in Moscow.

He has participated in numerous group exhibitions in Poland e.g.: Warsaw, Gdańsk, Szczecin, Lublin and abroad, e.g.: Ecuador, Greece, China, Scotland, Russia, Macedonia, Spain. He co-creates an art-design group BiG POSTER, which, among others, is engaged in workshops with making a posters or publishing a magazine called BiG POSTER ZIN.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.