Aleksandra Andreeva
Visual Artist

PL

Absolwentka projektowania graficznego na Kurskim Państwowym Uniwersytecie w Rosji oraz doktorantka na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu od 2015 roku. Jest grafikiem kreatywnym i ilustratorem, zajmuje się także składem, łamaniem i identyfikacją wizualną. Po ukończeniu studiów w Kursku została wykładowcą projektowania graficznego na macierzystej uczelni oraz zdobywała doświadczenia zawodowe w kilku agencjach reklamowych i wydawnictwach w Rosji i Polsce. Od 2009 roku tworzy i prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży zapoznając uczestników z arkanami typografii, storytelling’u, niestandardowych materiałów i technik, książką artystyczną, emocjami, fakturami lub innymi tematami pobudzającymi ich wyobraźnię.

Z powodzeniem uczestniczyła ze swoimi projektami w międzynarodowych konkursach i wystawach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Rosji, Polsce i na Ukrainie. Brała udział w międzynarodowych warsztatach, konferencjach i letnich szkołach projektowania graficznego we Włoszech, Estonii, Polsce, Czechach, Francji i Grecji. Jej projekty opierają się o pogłębione obserwacje, badania i eksperymenty. Obecnie zajmują ją relacje pomiędzy celem tworzonego liternictwa a przebiegiem i rezultatem eksperymentu typograficznego. Jest zainteresowana strategiami i osiągnięciami projektantów typografii eksperymentalnej, a także badaniem percepcji i przekazów konceptualnych w ich pracach.

EN

Graphic designer based in Poznan, Poland. She graduated the Kursk State University in Russia and got diploma in graphic design. After studies she taught graphic design at the University. At the same time she was working with few agencies and press companies as a graphic and web designer. Since 2009 Aleksandra has been guiding art workshops for children and young people in Poland to introduce them origins of typography and art book as well as to familiarise with a diversity of nonstandart materials and technics.

Besides she had opportunity to present her projects on international exhibitions in USA, Mexico, Russia, Poland and the Ukraine. Few of them were awarded. Also she is a participant of international workshops, conferences and design summer schools in France, Poland, Italy, Czech Republic, Estonia and Greece. Aleksandra`s projects are based on thorough research, observation and experimentation. She is currently investigating the relationship between aims of creating letterforms and results of experiment in typography. Her interest goes to strategies and achievements of graphic designers working with experimental typography as well as research of perception and contextual messages in their projects.

Currently studying PhD at the University of Arts in Poznan and working as a creative graphic designer.

© Copyright by Koło Naukowe Doktorantów GRANAT 2017. All Rights Reserved.